default image

Hoạt động Tổng kết năm 2018

Lễ Tổng kết hoạt động sản xuất năm 2018

Trong năm 2018, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty MINH LONG đã không ngừng cố gắng phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu sản xuất được giao. Để khích lệ động viên tinh thần làm việc cũng như khen thưởng kịp thời

Ban lãnh đạo tổng công ty đã đến và chúc mừng thành tích của tập thể và cá nhân xuất sắc năm 2018.

Tổng giám đốc công ty MINH LONG: ông ĐỖ ĐỨC DŨNG

 

 

 

 

Lãnh đạo Tập Đoàn BITEXCO (ông LÊ MINH HIỆU và bà VŨ THỊ SUỐT):  Khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất

Other articles
SAO VÀNG ĐẤT VIỆT - 2018

SAO VÀNG ĐẤT VIỆT - 2018

Với sự nỗ lực không ngừng, tháng 12/2018 Công ty CỔ PHẦN ĐT-TM QUỐC TẾ MINH LONG đã đạt được danh hiệu "SAO VÀNG ĐẤT VIỆT"

Products

CD Yarns

CD Yarns

We produce and offer over 450 tons/month CD cotton yarn for weaving, knitting, Ne 20-45; in which CD32/1 is spinned frequently, other counts are produced when we have orders

Factories

Laboratory and Quality Control

Laboratory and Quality Control