default image

SAO VÀNG ĐẤT VIỆT - 2018

Với sự nỗ lực không ngừng, tháng 12/2018 Công ty CỔ PHẦN ĐT-TM QUỐC TẾ MINH LONG đã đạt được danh hiệu "SAO VÀNG ĐẤT VIỆT"

 

Một số ảnh kỷ niệm của tập thể CB-CNV cùng Ban lãnh đạo

 

 

 

Other articles
Hoạt động Tổng kết năm 2018

Hoạt động Tổng kết năm 2018

Lễ Tổng kết hoạt động sản xuất năm 2018

Products

CD Yarns

CD Yarns

We produce and offer over 450 tons/month CD cotton yarn for weaving, knitting, Ne 20-45; in which CD32/1 is spinned frequently, other counts are produced when we have orders

Factories

Laboratory and Quality Control

Laboratory and Quality Control